Hoạt động của ngành

Thanh Hoá và Hoà Bình ký kết quy chế hợp tác phát triển du lịch

Thanh Hoá và Hoà Bình ký kết quy chế hợp tác phát triển du lịch  (15/08/2008)

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Hoà Bình và Thanh Hoá vừa tổ chức lễ ký kết quy chế hợp tác phát triển du lịch. Với nhiều nét tương đồng về địa lý, tự nhiên, xã hội,…