Hoạt động của ngành

Hà Giang: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Hà Giang: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc  (14/05/2008)

Những năm qua, ngành Văn hóa-Thông tin đã chỉ đạo Trung tâm VH-TT-TT các huyện, thị tổ chức các hoạt động văn nghệ-thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, góp phần nâng cao đời…