Hoạt động của ngành

Lào Cai triển khai 4 nhóm giải pháp thu hút khách du lịch

Lào Cai triển khai 4 nhóm giải pháp thu hút khách du lịch  (19/03/2009)

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch số 19 về triển khai giải pháp cấp bách thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa đến Lào Cai năm 2009, với 4 nhóm…