Hoạt động của ngành

Lào Cai: Họp triển khai chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2010”

Lào Cai: Họp triển khai chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2010”  (30/07/2009)

Sáng ngày 28/7/2009, UBND tỉnh tổ chức họp bàn thống nhất kế hoạch chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2010”.