Non nước Việt Nam

Nghề dệt chiếu Cù Du, Phú Yên

Nghề dệt chiếu Cù Du, Phú Yên  (15/03/2011)

Trong các làng nghề truyền thống ở Phú Yên, nghề dệt chiếu Cù Du hình thành rất sớm. Sách Phủ biên tập lại do Lê Quý Đôn biên soạn năm 1776 có nói đến hộ quan tịch (dệt…
TIN NỔI BẬT