Tin tức - Sự kiện

Hải Phòng: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch vào tháng 9/2008

Hải Phòng: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch vào tháng 9/2008  (23/07/2008)

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Du lịch, bổ sung lực lượng hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện hành nghề trong các doanh nghiệp du lịch thành phố Hải Phòng, Trung tâm Hỗ trợ…