Tin tức - Sự kiện

Du lịch Đà Nẵng tăng mạnh trong năm 2008

Du lịch Đà Nẵng tăng mạnh trong năm 2008  (03/12/2008)

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm tới nay, thành phố đã thu hút khoảng 1,2 triệu lượt khách tăng 18% so với năm 2007. Mặc dù chịu tác động mạnh của…