Tin tức - Sự kiện

Ðắk Lắk: Bảo tồn di sản Không gian văn hóa cồng chiêng

Ðắk Lắk: Bảo tồn di sản Không gian văn hóa cồng chiêng  (21/07/2008)

UBND tỉnh Ðắk Lắk quyết định đầu tư sáu tỷ đồng từ ngân sách địa phương thực hiện "Dự án bảo tồn di sản không gian văn hóa cồng chiêng" từ nay đến năm 2010. Ngành văn hóa Ðắk…