Hoạt động của ngành

Bắc Giang: Chuẩn bị tổ chức ngày hội Văn Hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc lần thứ IV

Cập nhật: 11/11/2010 08:30:11
Số lần đọc: 1829
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ IV - năm 2010 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23 - 25/11/2010, có sự tham gia của 10 huyện, thành phố trong tỉnh, với các hoạt động như: Thi liên hoan ca múa nhạc dân gian, dựng trại văn hóa, giới thiệu ẩm thực, trình diễn và giới thiệu trang phục dân tộc; đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, cờ tướng...
Nét mới của ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang lần này là các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền quảng bá, trưng bày và giới thiệu sản phẩm Du lịch địa phương sẽ là một nội dung chính của ngày hội.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang được tổ chức định kỳ 2 năm một lần là dịp để Bắc Giang tôn vinh quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, nâng cao nhận thức, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 5 về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho ngày hội đã cơ bản được hoàn tất.

Nguồn: Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Bắc Giang

Cùng chuyên mục