Tin tức - Sự kiện

Tuyên Quang: Bảo tàng Tân Trào sưu tầm thêm nhiều hiện vật lịch sử mới

Cập nhật: 24/06/2008 14:20:22
Số lần đọc: 1487
Trong 5 tháng đầu năm, Ban quản lý Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào (Bảo tàng Tân Trào - ATK) đã sưu tầm được 6 hiện vật lịch sử mới, đó là: Con dấu của Ủy ban Hành chính (UBHC) xã Tân Phong, huyện Tự Do năm 1945; con dấu của UBHC xã Tân Hưng, huyện Tự Do năm 1945; con dấu của UBHC xã Thạch An, huyện Tự Do năm 1945;...

con dấu của UBHC xã Bằng Xa, huyện Kháng Địch năm 1945; cuốn sách “Lời Hồ Chủ tịch”, Nha Thông tin xuất bản năm 1948 và ấm đun nước bằng đồng, cơ quan Ban Thường trực Quốc hội sử dụng năm 1949 - 1950.

 

Cùng với việc sưu tầm các tài liệu, hiện vật lịch sử, Ban quản lý Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào bước đầu hoàn thiện 5 hồ sơ khoa học di tích lịch sử cấp quốc gia, gồm: Văn phòng Chủ tịch phủ thời kỳ ở thôn Cả, xã Tân Trào; Thứ Bộ Công an ở thôn Đồng Mỹ, xã Bình Yên; Ban Giao thông hỏa tốc ở thôn Lê; Bộ Tài chính ở thôn Cảy, xã Minh Thanh (Sơn Dương); Bộ Tư pháp ở thôn Đồng Giang, xã Công Đa (Yên Sơn); sưu tầm, khai thác được 110 tài liệu, ảnh tư liệu tại Bảo tàng Cách mạng và các Trung tâm Lưu trữ của Trung ương.

Nguồn: Tuyên Quang

Cùng chuyên mục