Tin tức - Sự kiện

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

Cập nhật: 23/07/2008 09:07:23
Số lần đọc: 2031
Ở Việt Nam, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch (HDV) được xem là một nguồn lực quan trọng, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của HDV còn chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế và việc có một tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho nghiệp vụ HDV là rất cần thiết.

Hướng dẫn viên du lịch của Việt Nam hiện nay thiếu về số lượng và còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Mặc dù được đào tạo qua trường, lớp song chất lượng các học viên sau khi hoàn thành khóa học không đồng đều. Các doanh nghiệp lữ hành đều cho rằng để sử dụng những HDV này, công ty phải mất một khoảng thời gian đào tạo thêm vì họ thiếu kiến thức thực tế, chưa thể đáp ứng ngay đòi hỏi về công việc của các công ty.

Điều này, một phần do chương trình đào tạo, việc phân bổ thời gian cho phần kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) nghiệp vụ HDV sẽ tập trung vào các khung kiến thức cơ bản giúp cho các HDV có các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc của một người mới bước đầu vào nghề: kiến thức về điểm đến; nắm thông tin về đoàn khách; các dịch vụ ăn, ở và các dịch vụ khác cho khách; tổ chức, điều phối và quản lý đoàn…

Tài liệu này được các chuyên gia quốc tế soạn thảo dựa trên việc phân tích nghề và tổng hợp các tiêu chuẩn, kiến thức và kinh nghiệm thực tế, đảm bảo kết hợp hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch Việt Nam.

Nguồn: CPV

Cùng chuyên mục