Hoạt động của ngành

An Giang: Tăng cường quản lý, giám sát rác thải sinh hoạt trên sông, kênh, rạch và điểm du lịch

Cập nhật: 28/08/2020 15:22:30
Số lần đọc: 837
UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý, giám sát về rác thải sinh hoạt trên các sông, kênh, rạch và tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh và thực hiện có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy” trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn, bảo vệ nguồn nước; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường; đổ chất thải, rác thải ra môi trường không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường; Đẩy nhanh tiến độ xử lý cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc trách nhiệm quản lý; Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các dự án đóng lấp các bãi rác không hợp vệ sinh trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực ngành theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 09/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bố trí phương tiện, dụng cụ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và tổ chức tuyên truyền, vận động du khách nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường khi tham gia hoạt động du lịch.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông và vận tải; Lồng ghép kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các nhà chờ: bến xe, bến đò, phà,… trong đó lưu ý việc bố trí phương tiện, dụng cụ thu gom và xử lý chất thải rắn phát sinh; phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

 Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các Nhà máy xử lý chất thải rắn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đối ngoại về bảo vệ môi trường tại các khu vực sông trên địa bàn các huyện biên giới. 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện mở rộng tuyến thu gom và nâng tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt sinh hoạt trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác thu, xử lý rác thải của Xí nghiệp môi trường đô thị tại địa phương; Tuyên truyền bảo vệ môi trường, tác hại của các sản phẩm sử dụng một lần có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với hệ sinh thái, môi trường và sức khỏe con người; Tăng cường công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, khu vực vui chơi, bến bãi, khu vực công cộng, bến xe, bến tàu (đò). Đặc biệt, nếu để xảy ra tình trạng vứt rác thải, xả thải chất thải rắn không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước thuộc địa bàn quản lý thì Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ngoài ra, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt việc đóng phí vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt hộ gia đình, đổ rác đúng nơi quy định, không để phát sinh điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát tại các khu vực công cộng; không vứt rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy xuống các sông, kênh, rạch; Tổ chức các chiến dịch thu gom rác thải, làm sạch các đoạn sông, kênh, rạch, thường xuyên thực hiện khơi thông dòng chảy các đoạn sông, kênh, rạch trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xả rác không đúng nơi quy định.

 Đối với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các lò đốt rác thải sinh hoạt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư; Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, ưu tiên mở rộng tuyến và nâng tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: angiang.gov.vn

Cùng chuyên mục