Tin tức - Sự kiện

Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019

Cập nhật: 25/10/2019 08:10:40
Số lần đọc: 703
Bộ VHTTDL sẽ tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2019.

Bình chon sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2018

Tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tiêu biểu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hoạt động quan trọng được tổ chức thường niên nhằm đánh giá, tôn vinh các sự kiện tiêu biểu trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông qua việc bình chọn và công bố các sự kiện tiêu biểu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2019 được bình chọn phải đảm bảo các tiêu chí gồm: Phải là sự kiện diễn ra và kết thúc trong năm (tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2019); Có tính chất tiêu biểu, điển hình, mang ý nghĩa chính trị quan trọng và có giá trị, tầm vóc quốc gia, quốc tế; Có tác động tích cực, mạnh mẽ đến đời sống xã hội và có tác động trực tiếp đến chính sách quản lý nhà nước; Sự kiện nổi bật, mang tính đột phá về ý tưởng và cách thức tổ chức; thu hút sự quan tâm của nhân dân và tạo hiệu ứng cao trong xã hội.

Hình thức bình chọn thông qua bỏ phiếu, sự kiện tiêu biểu được lựa chọn theo số phiếu từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Dự kiến, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu vào ngày 06/01/2020 và công bố 10 sự kiện tiêu biểu vào ngày 10/1/2020./.

 

Gia Linh

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục