Non nước Việt Nam

Đắk Nông phát huy giá trị di sản nghề dệt thổ cẩm của người M’nông

Cập nhật: 13/03/2023 10:16:41
Số lần đọc: 399
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản số 927/UBND-KGVX về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt thổ cẩm của người M’nông.

Du khách nước ngoài thích thú khi được nghệ nhân người M’nông giới thiệu, trực tiếp hướng dẫn các thao tác dệt thổ cẩm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, hằng năm, hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác dệt thổ cẩm; tổ chức các hội thi tay nghề giỏi dệt thổ cẩm từ cấp thôn, buôn đến cấp tỉnh. Trong đó, có hình thức vinh danh các nghệ nhân dệt thổ cẩm có tay nghề giỏi nhằm khuyến khích, động viên người dân tự hào và góp công sức của mình vào công tác bảo tồn nghề dệt thổ cẩm và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng dệt thổ cẩm, gắn với phát triển du lịch bền vững và tìm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm tại các khu, điểm du lịch; tham mưu tổ chức lễ hội có hoạt động thổ cẩm.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị hàng năm rà soát, lập danh sách và xây dựng hồ sơ nghệ nhân dệt thổ cẩm bảo đảm các tiêu chí quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động ngày hội, lễ hội, khôi phục cảnh quan tại các điểm du lịch có liên quan đến hoạt động dệt thổ cẩm để phát triển du lịch, thành lập các tổ hợp tác dệt thổ cẩm tại địa phương.

Chấn Hưng- Khải Hoàn

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 09/03/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT