Hoạt động của ngành

Hà Giang: Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn Vị Xuyên

Cập nhật: 22/06/2021 13:30:57
Số lần đọc: 713
Vị Xuyên là huyện có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội và được xác định vùng kinh tế động lực trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường, nâng cao năng lực thu hút đầu tư vào địa bàn như đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo quỹ đất; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; tạo cơ chế tài chính, chính sách; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội… qua đó tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong xúc tiến, thu hút đầu tư.


​Riêng trong giai đoạn 2015-2020, huyện đã thu hút được 13 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước với số vốn cam kết đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Đến nay đã có 09 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân còn hạn chế, một bộ phận người dân nơi được đề xuất triển khai dự án chưa có sự đồng thuận cao; quy mô các dự án chủ yếu vừa và nhỏ…

Để cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 17/10/2020 nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời để việc thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước đi vào thực chất và từng bước nâng cao chất lượng, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 21 - Nghị quyết chuyên đề "Về đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào địa bàn huyện Vị Xuyên giai đoạn 2021-2025".

Quan điểm về việc đẩy mạnh thu hút đầu tư của huyện là tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực huyện có lợi thế so sánh và khả năng thực hiện. Ưu tiên phát triển lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và kinh tế biên mậu. Thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó huyện cũng xác định việc thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách phải đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cũng như kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Với sự ưu tiên phát triển trên ba lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và kinh tế biên mậu, huyện Vị Xuyên xác định mục tiêu: Tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị và sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và đặc trưng; khai thác triệt để nguồn tài nguyên về du lịch, dịch vụ và kinh tế biên mậu. Phấn đấu đến năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.000 tỷ đồng; bình quân mỗi năm thu hút từ 3 đến 5 dự án đầu tư ngoài ngân sách; thu hút các tập đoàn, công ty có tiềm lực tài chính và chiến lược đầu tư kinh doanh lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Định hướng cụ thể trên từng lĩnh vực thu hút đầu tư là: Về lĩnh vực nông nghiệp, thu hút các dự án đầu tư liên kết tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa. Ưu tiên các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh gắn với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như cam sành, chè, thảo quả…

Về lĩnh vực du lịch, dịch vụ, và kinh tế biên mậu: Thu hút đầu tư theo hướng tiếp cận cụm du lịch, liên kết vùng với định hướng cụ thể là tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa xã dân tộc; phát huy lợi thế về du lịch tâm linh, du lịch lịch sử. Bên cạnh đó tiếp tục thu hút đầu tư vào hạ tầng du lịch như các khu nghỉ dưỡng, hệ thống nhà hàng, khách sạn…; nâng cao chất lượng dịch vụ điểm dừng chân đón khách thăm quan Cao nguyên đá Đồng văn tại khu vực xã Thuận Hòa, Minh Tân; thu hút đầu tư vào các dự án dịch vụ, logistics vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy gắn với hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Nghị quyết chuyên đề "Về đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư vào địa bàn huyện Vị Xuyên giai đoạn 2021-2025" cũng xác định tiếp tục thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng, tạo điều kiện để hoàn thiện thủ tục dự án đầu tư để khởi công các nhà máy thủy điện mới trên địa bàn.

Hùng Hải

Nguồn: hagiang.gov.vn

Cùng chuyên mục