Non nước Việt Nam

Hợp tác bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long

Cập nhật: 16/04/2020 08:48:08
Số lần đọc: 815
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội trả lời về đề xuất dự án hợp tác Hà Nội – Toulouse (Pháp) về hỗ trợ kỹ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các khu di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: HL)
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với các nội dung đề xuất trong văn kiện Dự án hợp tác Hà Nội-Toulouse về hỗ trợ kỹ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội.
 
Đối với các hợp phần của Dự án có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình bày hiện vật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chủ dự án thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Dự án hợp tác Hà Nội - Toulouse: Hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đã được hoàn thiện với sự tài trợ của Thị chính TP Toulouse- CH Pháp và Cơ quan phát triển Pháp.
 
Mục tiêu dự án nhằm đánh dấu hợp tác bền vững trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa thành phố Hà Nội và Toulouse nói riêng và quan hệ hữu nghị Việt - Pháp nói chung; thể hiện sự quyết tâm và đầu tư của thành phố Hà Nội đối với di sản thế giới. Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích khảo cổ học tại khu di sản bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại; mang đến cho công chúng cách tiếp cận gần gũi, sinh động về các di tích khảo cổ, đặc biệt thu hút thế hệ trẻ nghiên cứu, tìm hiểu về di sản văn hóa Việt Nam.
 
Dự án cũng hướng tới việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn di sản, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm việc tại khu di sản. Tổng vốn dự kiến quá trình hợp tác là 402 nghìn Euro, trong đó thành phố Toulouse sẽ tài trợ không hoàn lại 80.400 Euro, Cơ quan phát triển Pháp tài trợ không hoàn lại 241.200 Euro, thành phố Hà Nội đóng góp vốn đối ứng là 80.400 Euro.
Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT