Hoạt động của ngành

Khai quật khảo cổ tại địa điểm Long Hưng và địa điểm Tân Lại, tỉnh Đồng Nai

Cập nhật: 27/08/2020 10:29:58
Số lần đọc: 554
  Thời gian khai quật từ ngày 01/9 đến ngày 30/11/2020, trên diện tích 200m2, trong đó: Địa điểm Long Hưng: 100m2; Địa điểm Tân Lại: 100m2. Chủ trì khai quật là ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.

 


Ảnh minh họa (Ảnh: Theo Bộ VHTTDL)

Ngày 26/8/2020, Bộ VHTTDL cho biết, Bộ vừa ban hành Quyết định số 2341/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại địa điểm Long Hưng, xã Long Hưng và địa điểm Tân Lại, phường Bửu Long thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/11/2020, trên diện tích 200m2, trong đó: Địa điểm Long Hưng: 100m2; Địa điểm Tân Lại: 100m2. Chủ trì khai quật là ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật khảo cổ nói trên đúng với nội dung Quyết định./.

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục