Non nước Việt Nam

Phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức ĐHĐB toàn quốc lần thứ II của Đảng

Cập nhật: 20/04/2020 08:43:37
Số lần đọc: 724
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích là 27,47 ha, bao gồm: Khu vực bảo vệ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, bao gồm: 35 di tích, địa điểm di tích trên địa bàn 4 xã Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú và Vinh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa, diện tích là 15,02 ha. Khu vực cảnh quan thiên nhiên và bản làng của đồng bào dân tộc bao quanh các di tích, là bộ phận gắn liền với căn cứ cách mạng cần được bảo tồn, giữ gìn, diện tích là 12,45 ha.
 
Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, trở thành địa điểm giới thiệu và giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang của dân tộc cho các thế hệ mai sau, điểm tham quan, du lịch văn hóa - lịch sử đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang và vùng Việt Bắc.
 
Đồng thời, xác định phạm vi, ranh giới bảo vệ di tích; chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất cho khu di tích, khu vực dân cư, khu vực bảo vệ môi trường sinh thái. Tổ chức không gian và bố trí hệ thống hạ tầng phù hợp với các giai đoạn bảo tồn, phát huy giá trị di tích.
 
Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể quản lý, đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng.
 
Làm cơ sở pháp lý để xây dựng quy định quản lý, bảo vệ, kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực di tích theo quy hoạch; triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.
 
Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch chủ yếu cần xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát di tích; nghiên cứu, đánh giá yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên liên quan. Đánh giá vị trí, vai trò, các vấn đề về bảo tồn gắn với phát triển du lịch của khu vực di tích phù hợp với các quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, trên cơ sở kế thừa Quy hoạch xây dựng vùng Chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030.
 
Xác định đặc trưng, đánh giá giá trị tiêu biểu của các điểm di tích. Xác định các giá trị cấu trúc quy hoạch, kiến trúc cảnh quan khu vực di tích, khu dân cư và vùng lân cận.
 
Xác định ranh giới khu vực bảo vệ di tích, kiến nghị về việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp khu vực bảo vệ di tích; xác định khu vực cảnh quan thiên nhiên, khu vực hạn chế xây dựng, khu vực xây dựng mới; đề xuất việc xếp hạng bổ sung công trình, địa điểm mới phát hiện trên cơ sở quy mô quy hoạch này…
Minh Hiển
Nguồn: Báo Chính phủ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT