Hoạt động của ngành

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Tập trung đổi mới, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về du lịch trong bối cảnh mới

Cập nhật: 24/02/2021 15:29:23
Số lần đọc: 697
(TITC) – Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trong buổi làm việc với Tổng cục Du lịch dịp đầu Xuân nhằm triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Buổi làm việc có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch và một số Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Nhấn mạnh đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch cần xây dựng chương trình hành động cho toàn giai đoạn và kế hoạch cụ thể cho năm 2021, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đảng và Nhà nước đặt ra đối với lĩnh vực du lịch.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục tác động trên toàn cầu, Thứ trưởng đặt vấn đề công tác quản lý nhà nước về du lịch cần được đổi mới, định hướng cho sự phục hồi và phát triển của cả ngành du lịch trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, năm 2021 dự kiến là một năm tiếp tục khó khăn đối với ngành du lịch. Tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến việc nối lại du lịch quốc tế, khả năng phục hồi của ngành du lịch toàn cầu rất thấp.

Mặc dù được ghi nhận là một trong những quốc gia phòng chống COVID-19 hiệu quả nhất thế giới, nhưng ngành du lịch Việt Nam sẽ vẫn chịu tác động sâu sắc của dịch bệnh: các khu/điểm du lịch, các di tích, điểm tham quan/vui chơi giải trí nhiều lần phải đóng cửa, doanh nghiệp du lịch ngày càng khó khăn.

Tổng cục Du lịch đã báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ VHTTDL để triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trong đó, tập trung vào thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/20217 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Triển khai đưa Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động; Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch; Triển khai chuyển đổi số trong ngành du lịch, phát triển du lịch thông minh; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, Tổng cục Du lịch cũng sẽ triển khai 27 nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 638/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, trong đó có các nhiệm vụ về xây dựng văn bản quản lý nhà nước, nhiệm vụ khoa học công nghệ môi trường và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Đánh giá cao việc Tổng cục Du lịch đã chủ động đề xuất, khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác theo sát định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh cần tính toán, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021 và kế hoạch dài hạn cho 5 năm tới.

Về vệc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025, Thứ trưởng yêu cầu cần đề xuất rất cụ thể về nội dung nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, ngân sách bảo đảm, tiến độ hoàn thành… để đưa vào triển khai nhanh, mang lại hiệu quả tích cực.

Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Du lịch tham mưu Lãnh đạo Bộ VHTTDL về việc tổ chức hội nghị toàn quốc về quy hoạch du lịch nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua và đề xuất các định hướng, giải pháp trong giai đoạn tới; đồng thời tham mưu Lãnh đạo Bộ về kế hoạch làm việc với các địa phương về phát triển du lịch, chú ý phối hợp chặt chẽ với tỉnh Ninh Bình và các địa phương liên quan về công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021. Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức SEA GAMES vào cuối năm 2021.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp với 2 địa phương đầu tàu du lịch là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận liên kết hợp tác giữa 2 địa phương này với các địa phương trong cả nước. Tổng cục Du lịch cần phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng cho các địa phương trong phát triển sản phẩm đặc trưng, cơ cấu thị trường khách, chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng, chỉ đạo các Vụ, đơn vị khẩn trương đề xuất, bổ sung, hoàn thiện và triển khai kế hoạch công tác năm 2021 và giai đoạn tới, quyết tâm đưa du lịch phục hồi và phát triển bền vững.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục