Tin tức - Sự kiện

Tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021

Cập nhật: 22/06/2021 10:28:01
Số lần đọc: 704
(TITC) - Cuộc thi và triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao (Ủy ban Biên giới Quốc gia), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài.

Ảnh: anhnghethuatbiendaoquehuong.com

Cuộc thi nhằm thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; góp phần thực hiện thành công chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về công tác biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua cuộc thi và triển lãm, sẽ động viên, khuyến khích các nghệ sĩ, những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Theo thể lệ, đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam kể cả trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam ngoại trừ các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Thư ký cuộc thi.

Đối với các tác phẩm tham dự cần thể hiện được những nội dung chính như: Tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc; không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ và người dân vùng biển, đảo; ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phản ánh những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội của các địa phương ven biển sau 35 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; hoạt động khai thác và phát triển tiềm năng du lịch biển Việt Nam; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển, các sản phẩm thủ công đặc trưng của các làng nghề truyền thống ở mỗi vùng biển, đảo; các hoạt động bảo vệ môi trường biển, hải đảo; bảo tồn hệ sinh thái biển tự nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh; bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng biển, đảo; phản ánh hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hoà bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển. Ngoài ra, các tác phẩm có thể ca ngợi những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các tác phẩm dự thi được sáng tác trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến nay; là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (từ 05 đến 08 ảnh, kèm theo maket của bộ ảnh), ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg, dung lượng từ 5Mb – 12Mb, độ phân giải 300 dpi; ảnh không được bo viền, không được ký hiệu, chú thích, chữ ký lên trên ảnh.

Cơ cấu giải thưởng:  gồm 2 hệ thống giải thưởng dành cho ảnh đơn và ảnh bộ với 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/9/2021./.

 Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục