Hoạt động của ngành

Yên Bái: Tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong tình trạng bình thường mới

Cập nhật: 11/05/2020 07:59:26
Số lần đọc: 624
Ngày 8/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành công văn số 1301/UBND-VX về việc tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong tình trạng bình thường mới.

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong tình trạng bình thường mới, với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay (chưa cho hoạt động trở lại đối với dịch vụ vũ trường, karaoke).

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết, cụ thể để quảng bá về các hoạt động du lịch và giới thiệu các điểm đến an toàn của tỉnh.

Đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ và chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020. Đối với các nhiệm vụ đã quá hạn chưa thực hiện được vì tình hình dịch Covid-19, kịp thời đề xuất chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020. Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch tại các huyện, thị xã, thành phố.

Trong tháng 5/2020, phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động đón khách du lịch trở lại; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch tại các địa phương, trọng điểm là Fesival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” tại huyện Mù Cang Chải gắn với các hoạt động, sự kiện du lịch phụ trợ tại các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút khách du lịch.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo mở cửa trở lại và đưa vào khai thác, hoạt động toàn bộ các điểm du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn, đảm bảo an toàn, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong tình trạng bình thường mới.

Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức các hoạt động du lịch trong tháng 5/2020 tại địa phương, trọng điểm là Fesival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” tại huyện Mù Cang Chải gắn với các hoạt động, sự kiện du lịch phụ trợ tại các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình trạng bình thường mới, thông báo rộng rãi tại các nơi tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động tụ tập đông người.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, quảng bá du lịch Yên Bái đã được phân công, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động du lịch được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh trong tháng 5/2020 để thu hút khách du lịch.

Thu Nga

Nguồn: yenbai.gov.vn

Cùng chuyên mục