Hoạt động của ngành

Bắc Kạn: Chợ Mới chú trọng phát triển các loại hình du lịch tiềm năng, thế mạnh

Cập nhật: 21/12/2021 05:28:59
Số lần đọc: 826
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Chợ Mới đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.  


Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện Chợ Mới sẽ đón ít nhất 2.000 lượt khách quốc tế và 30.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 10 tỷ đồng. Có 40% nguồn nhân lực du lịch được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Định hướng đến năm 2030 sẽ đón ít nhất 4.000 lượt khách quốc tế và 50.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 20 tỷ đồng. Có 60% nguồn nhân lực du lịch được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Suối Bản Lù, xã Tân Sơn là một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, huyện Chợ Mới sẽ chú trọng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý của chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch tại địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và Nhân dân nhận thức rõ phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Trong đó, doanh nghiệp và người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và đóng vai trò chủ yếu vào các hoạt động du lịch địa phương, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, di tích lịch sử, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường; phát huy hình ảnh con người Chợ Mới “thân thiện, nhân ái, mến khách…” tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch.

Bên cạnh đó, huyện sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng các khu du lịch trọng điểm phù hợp với quy hoạch chung của huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đồng thời, tập trung lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các giá trị di tích lịch sử văn hoá Chùa Thạch Long (xã Cao Kỳ) và Đền Thắm (thị trấn Đồng Tâm); quy hoạch khu du lịch cộng đồng thôn Chúa Lải (xã Thanh Vận); quản lý tốt quy hoạch xây dựng khu du lịch. Thu hút, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch chất lượng cao tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên rà soát, lập mới đề nghị công nhận các di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh và các di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục quốc gia. Tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật viễn thông, điện, công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong ngành du lịch, hướng tới hình thành và phát triển hệ thống du lịch thông minh. Kiến nghị đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 259 kết nối 03 xã Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp với thành phố Bắc Kạn; tuyến đường 256 từ thị trấn Đồng Tâm - Bình Văn - Yên Hân - Yên Cư với huyện Na Rì. Đảm bảo đầu tư hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, viễn thông, cảnh quan môi trường, các công trình thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường để phục vụ phát triển du lịch; lắp đặt thiết bị phát wifi miễn phí tới các khu, điểm du lịch.

Để xây dựng và phát triển ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững, thu hút đầu tư phát triển du lịch, huyện Chợ Mới sẽ điều chỉnh các nhóm sản phẩm du lịch theo hướng phát huy sản phẩm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng; tăng cường sản phẩm du lịch lịch sử - tâm linh, bổ sung sản phẩm du lịch văn hóa - trải nghiệm, tạo mới sản phẩm du lịch vui chơi - giải trí. Từ đó hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, phong phú, độc đáo, hấp dẫn trong từng khu, điểm du lịch và trên phạm vi toàn huyện; quan tâm phát triển các sản phẩm lưu niệm, quà tặng, thực phẩm sạch... để thu hút khách du lịch. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch mới. Mời gọi các doanh nghiệp có tiềm lực, uy tín để đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng cao; quan tâm hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch, hạ tầng du lịch của các khu, điểm du lịch; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục rà soát, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, thuế, tích cực hỗ trợ các dự án du lịch triển khai thực hiện có hiệu quả. Hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Có hình thức khen thưởng, biểu dương những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp quan trọng trong phát triển du lịch của huyện.

Để đạt được các mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, huyện Chợ Mới sẽ tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch giai đoạn 2021-2025 với một số nội dung chủ yếu như: Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường liên kết, hợp tác, phát huy hiệu quả công tác quảng bá xúc tiến du lịch truyền thống thông qua việc tham gia một số hội chợ, triển lãm, liên hoan, hội nghị xúc tiến du lịch... Tham gia một số sự kiện lễ hội văn hóa, hoạt động thể thao, tuần Văn hóa – Du lịch; phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cho một số doanh nghiệp lữ hành, các đoàn phóng viên báo chí đến khảo sát, viết bài, tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch của huyện; chủ động phối hợp trong liên kết phát triển du lịch với các thành phố lớn như: Thái Nguyên, Hà Nội; tích cực phối hợp tham gia quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch địa phương và đặc biệt là vận động các doanh nghiệp trong công tác xã hội hóa hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của huyện.

Về phát triển nguồn nhân lực du lịch, hằng năm huyện phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch mở các lớp bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ lữ hành, nghiệp vụ buồng, bàn; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng quản lý, điều hành du lịch cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức đào tạo tại chỗ và hợp tác với các cơ sở đào tạo về du lịch để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ quản lý, nhân viên và người lao động trong lĩnh vực du lịch.

Để du lịch phát triển bền vững, việc làm đầu tiên các địa phương cần chủ động thực hiện đó là xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả công tác phát triển du lịch. Xây dựng chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng. Chủ động bố trí quỹ đất, hoặc khi thực hiện quy hoạch ưu tiên dành quỹ đất, các vị trí thuận lợi, để thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực vào đầu tư các dự án về du lịch. Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác, ý thức, tích cực xây dựng nét đẹp văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng văn hóa của người dân theo phương châm “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”, cởi mở, thân thiện “Đón khách như đón người thân trở về”; tham gia xây dựng, quản lý, khai thác sản phẩm du lịch cộng đồng tại những địa bàn có lợi thế phát triển loại hình này.

Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện cần chủ động tham mưu, phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương trong một số hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện, của doanh nghiệp; mở rộng thị trường khách, quy mô doanh nghiệp. Tích cực tham gia nghiên cứu, đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương, khai thác có hiệu quả các tour, tuyến du lịch nội tỉnh, tích cực tham gia, xây dựng hình ảnh du lịch, con người Chợ Mới thân thiện mến khách.

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong thời gian không xa, hy vọng Chợ Mới sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch của mình và là điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút được nhiều khách đến tham quan, đưa du lịch trở ngành kinh tế quan trọng của địa phương./.

L.D

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Cùng chuyên mục