Tin tức - Sự kiện

Bến Tre sẽ triển khai 6 đợt hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật: 05/08/2021 09:59:29
Số lần đọc: 798
(TITC) - Ngày 3/8/2021, Sở VHTTDL Bến Tre đã ban hành Công văn số 1691/SVHTTDL-QLDL gửi Hiệp hội Du lịch tỉnh Bến Tre, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các hướng dẫn viên du lịch về việc hướng dẫn triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo nội dung Công văn, đối tượng được giải quyết hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại điểm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre cấp thẻ, còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ.

Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn viên du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Hướng dẫn viên du lịch chưa được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người. Phương thức chi trả 01 lần cho người lao động đáp ứng các điều kiện hỗ trợ và có nguyện vọng được hưởng.

Hồ sơ đề nghị đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch địa gồm:

- Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.

- Bản sao có công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:

+ 01 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ 01 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch được thành lập theo đúng quy định của pháp luật còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hồ sơ đề nghị đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm gồm:

- Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.

- Bản phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện (thời gian tiếp nhận căn cứ vào dấu bưu điện) đến Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre. Địa chỉ: Số 108/1, đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau:

Đợt 1: Vào ngày 15/8/2021; Đợt 2: Vào ngày 15/9/2021; Đợt 3: Vào ngày 15/10/2021; Đợt 4: Vào ngày 15/11/2021; Đợt 5: Vào ngày 15/12/2021; Đợt 6: Vào ngày 31/1/2022.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Sở khuyến khích hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Sở VHTTDL Bến Tre nêu rõ, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở VHTTDL thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ đối với hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định chuyển về UBND các huyện, thành phố (Nơi hướng dẫn viên du lịch đang cư trú, tạm trú hoặc địa chỉ công ty nơi làm việc) phê duyệt danh sách và thực hiện việc chi trả hỗ trợ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở VHTTDL có văn bản trả lời cho người đề nghị hỗ trợ biết.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của Sở VHTTDL, UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách, trình Sở Tài chính phê duyệt kinh phí, thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. Đồng thời, gửi Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gửi về Sở VHTTDL (theo từng đợt) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh khi có yêu cầu.

Đối với trường hợp, hướng dẫn viên du lịch ngoài tỉnh do Sở VHTTDL Bến Tre cấp thẻ nhưng không có hộ khẩu thường trú, tạm trú và không làm việc tại các Công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre, để tạo điều kiện cho hướng dẫn viên du lịch được hưởng chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND TP. Bến Tre tiếp nhận, phê duyệt danh sách hỗ trợ trên cơ sở đề nghị của Sở VHTTDL đã thẩm định, trình Sở Tài chính phê duyệt kinh phí, thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở VHTTDL Bến Tre. Điện thoại: 0938.612.735.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục