Hoạt động của ngành

Bến Tre: Tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP

Cập nhật: 20/04/2023 15:39:15
Số lần đọc: 351
Đến nay, tỉnh có 200 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên của 77 chủ thể. Trong đó, có 110 sản phẩm 3 sao, 90 sản phẩm 4 sao (trong đó có 16 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã trình Trung ương xem xét đánh giá).


Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và kế hoạch số 933/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản triển khai đến các ngành, đoàn thể và địa phương nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh về Chương trình OCOP; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm có tiềm năng và hướng dẫn các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP đạt hiệu quả cao.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục vận động và hướng dẫn các chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho đợt 1 năm 2023; đồng thời phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tham mưu kiện toàn Hội đồng và quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP của tỉnh.

Tin, ảnh: C. Trúc

 

Nguồn: Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 20/04/2023

Cùng chuyên mục