Hoạt động của ngành

Bình Định phê duyệt đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cập nhật: 06/04/2020 15:08:13
Số lần đọc: 642
UBND tỉnh Bình Đinh vừa ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 03/4 phê duyệt đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong giai đoạn 2020-2025, Bình Định đặt chỉ tiêu 100% các loại hình du lịch phát triển theo hướng bền vững, lồng ghép chặt chẽ vấn đề đảm bảo môi trường du lịch với việc xây dựng các chương trình hành động, chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch. (Nguồn: seagulltravel.com.vn)

Theo nội dung đề án, về mục tiêu chung: Xây dựng môi trường du lịch tỉnh Bình Định theo hướng phát triển bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 "Môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn"; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cơ sở dịch vụ du lịch, cộng đồng  và du khách về bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an toàn, an ninh, lành mạnh, ứng xử văn minh du lịch.

Vẻ đẹp Eo Gió, Bình Định. (Nguồn: dichvudulich24h.com)

Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2020 – 2025: 100% các loại hình du lịch phát triển theo hướng bền vững, lồng ghép chặt chẽ vấn đề đảm bảo môi trường du lịch với việc xây dựng các chương trình hành động, chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch; 100% các khu, điểm du lịch công cộng, các bãi tắm công cộng, điểm dừng chân… được bố trí thùng rác; 100% các khách sạn được hướng dẫn, triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 100% các cơ sở ăn uống (không thuộc khách sạn), cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở bán hàng lưu niệm được hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch theo Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL; 100% người làm công tác quản lý nhà nước liên quan du lịch được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về du lịch bền vững, đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch…

Giai đoạn 2025 – 2030: 100% cơ sở dịch vụ được bồi dưỡng, phổ biến về du lịch bền vững, bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh du lịch; 100% khách sạn, khu điểm du lịch thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; 100% các cơ sở ăn uống (không thuộc khách sạn), cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở bán hàng lưu niệm thục hiện Bộ Tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch theo Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL.

Giai đoạn 2025 – 2030, Bình Định phấn đấu 100% cơ sở dịch vụ được bồi dưỡng, phổ biến về du lịch bền vững, bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh du lịch. (Nguồn: dichvudulich24h.com)

Để đạt được mục tiêu trên đây, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được đưa ra trong đề án đó là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chuyển biến hành động về đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch; Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò cộng đồng trong đảm bảo môi trường du lịch; Phòng ngừa, hạn chế tác động môi trường trong đầu tư du lịch; Tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo môi trường du lịch; Xây dựng và nhân rộng mô hình các cơ sở kinh doanh du lịch đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án và định kỳ báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.


Anh Vũ (t/h)

 

Nguồn: toquoc.vn

Cùng chuyên mục