Tin tức - Sự kiện

Công đoàn Bộ VHTTDL luôn bám sát nhiệm vụ và chủ đề năm 2022

Cập nhật: 12/07/2022 07:46:37
Số lần đọc: 866
Ngày 9/7, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028 cho cán bộ công đoàn chủ chốt ở công đoàn trực thuộc.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028 có sự tham gia của gần 100 cán bộ công đoàn chủ chốt ở công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL

Hội nghị có sự tham dự của UV BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông, lãnh đạo Sở VHTT Quảng Bình, Thường vụ và BCH Công đoàn Bộ VHTTDL; gần 100 đại diện BCH công đoàn của các công đoàn trực thuộc công đoàn Bộ VHTTDL.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đại diện Thường vụ BCH Công đoàn Bộ VHTTDL Cao Thị Hải Yến cho biết: 6 tháng qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, đời sống, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhưng hoạt động công đoàn của Bộ VHTTDL và công đoàn các đơn vị trực thuộc vẫn đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Trong suốt thời gian qua, Công đoàn Bộ VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Công đoàn Bộ đa số là người có trình độ, chuyên môn tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình, tâm huyết và tích cực tham gia hoạt động công đoàn.

Tuy nhiên, do bận công tác chuyên môn nên việc tổ chức triển khai các hoạt động công đoàn ở một số đơn vị còn hạn chế, thời gian dành cho hoạt động công đoàn không nhiều, do vậy hiệu quả công việc đôi lúc chưa cao. Bên cạnh đó, vai trò công đoàn ở một số đơn vị chưa được phát huy tốt nên còn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động. Sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn và chính quyền nhiều nơi còn nhiều hạn chế. Do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên thời gian qua, một số hoạt động công đoàn phải điều chỉnh hoặc cắt bỏ.

Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu tại Hội nghị

Chế độ, chính sách đối với nghệ sĩ, vận động viên trong biểu diễn, luyện tập và thi đấu thể thao còn nhiều bất cập, chưa đủ khích lệ, động viên anh chị em gắn bó với nghề... đã ảnh hưởng tới đời sống, việc làm và tư tưởng của một số đoàn viên công đoàn.

Trong bối cảnh đó, Công đoàn Bộ đã chỉ đạo công đoàn trực thuộc thường xuyên nắm bắt diễn biến, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên để động viên kịp thời, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị.

Tính đến 10.6, Công đoàn Bộ VHTTDL có 68 công đoàn trực thuộc, trong đó có 58 công đoàn văn hóa cơ sở, 10 công đoàn bộ phận. Tổng số đoàn viên Công đoàn Bộ VHTTDL có 5.245 người. BCH công đoàn các đơn vị luôn chủ động phối hợp với Thủ trưởng đơn vị chăm lo đời sống, việc làm cho cán bộ, đoàn viên, đặc biệt là thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động giúp người lao động yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn Bộ, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với đoàn viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Công đoàn Bộ VHTTDL đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và chủ đề của năm 2022 “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” để triển khai thực hiện và đã đạt kết quả nhất định”.

Trong đó, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được chú trọng. Công đoàn Bộ thường xuyên chỉ đạo các công đoàn trực thuộc nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động, từ đó thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động tập thể và ký kết hợp đồng lao động; đặc biệt chú trọng đến chức năng tham gia quản lý của Công đoàn đơn vị thông qua việc tham gia các Hội đồng thi đua khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ, xây dựng hoặc bổ sung các nội quy, quy chế trong cơ quan. Công đoàn Bộ cũng đã quan tâm chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức và thi đua khen thưởng; hoạt động tuyên truyền, giáo dục; công tác chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên và hoạt động Tháng công nhân năm 2022; hoạt động nữ công; công tác kiểm tra công đoàn; công tác tài chính; công tác xã hội, tình nghĩa và các công tác khác cũng được Công đoàn Bộ VHTTDL và các công đoàn trực thuộc thực hiện đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông trao bằng khen của Tổng liên đoàn lao động và Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2021

6 tháng cuối năm 2022, Công đoàn Bộ VHTTDL đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ VHTTDL năm 2022 toàn ngành là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “Chấn hưng văn hóa trong tình hình mới”, tiếp tục thực hiện phương châm “Quyết liệt hành động- khát vọng cống hiến”, thực hiện chủ đề Năm công tác của ngành VHTTDL là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công đoàn Bộ cũng sẽ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17.1.2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028; kiện toàn BCH, BTV Công đoàn Bộ VHTTDL theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam; chuẩn bị nhân sự dự kiến tham gia BTV, BCH Công đoàn Bộ, Đảng ủy Bộ và BTV Công đoàn Viên chức Việt Nam để chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023- 2028...

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đánh giá: “Qua theo dõi, tôi thấy hoạt động Công đoàn của Bộ VHTTDL có nhiều thay đổi, trong đó rõ nét nhất là thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, bám sát hoạt động của cơ sở, phối hợp thực hiện công tác công đoàn. Thời gian qua chúng ta đã đồng hành với chuyên môn, có trọng tâm trọng điểm. Đơn cử như chúng ta vừa tổ chức SEA Games 31 rất thành công, tạo dấu ấn về đất nước Việt Nam an toàn, tươi đẹp, trong đó cũng có dấu ấn của công đoàn các đơn vị trực thuộc. Công đoàn Bộ VHTTDL cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Ngành VHTTDL”, nói chuyện chuyên đề “Vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc”, thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương”...”

Trong 12 đầu việc mà Công đoàn Bộ đưa ra, lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam rất đồng thuận. Bên cạnh đó, trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam gợi ý Công đoàn Bộ rà soát, kiểm điểm, đánh giá các chỉ tiêu hoạt động nhiệm kỳ này, lấy đó làm cơ sở đề ra các chỉ tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ mới. Hiện nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”, đề nghị Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục tích cực tham gia.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông cũng đã thuyết trình tập huấn về nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028.

* Cùng ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đi thăm một số thiết chế văn hóa tại Quảng Bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.

Thúy Hà

Nguồn: Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Đăng ngày 09/7/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT