Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Cập nhật: 29/03/2022 10:39:02
Số lần đọc: 912
(TITC) - Ngày 28/3/2022, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19: Tầm nhìn quốc gia và địa phương".

Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành… Ảnh VOV

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định việc khơi dậy, nuôi dưỡng, phát huy và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển luôn là yếu tố căn cốt, rất quan trọng của quản trị và phát triển đất nước nói chung và địa phương nói riêng.

Trong bối cảnh xảy ra những biến cố, khủng hoảng ở quy mô lớn như đại dịch COVID-19, việc tối ưu hóa các nguồn lực và động lực càng có ý nghĩa quan trọng, nhằm gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế - xã hội, tạo những tiền đề cho sự ổn định ngay trong tình trạng bất định, “biến nguy thành cơ,” tìm thấy những cơ hội phát triển mới trong và sau đại dịch.

           

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh VOV

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gợi mở cách tiếp cận mới trong việc huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xác lập động lực mới cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xuất phát từ: Xu hướng toàn cầu, tầm nhìn quốc gia, hành động địa phương về nhận diện cơ hội, thách thức và đặc điểm nguồn lực và động lực mới cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Nhìn nhận và xử lý đúng đắn vấn đề nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội từ phương diện quản trị địa phương gắn với thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng, tổ chức lãnh thổ; nâng cao chất lượng thể chế địa phương trong kiến tạo, chuyển hóa, tái tạo, giải phóng tối đa các nguồn lực, biến tiềm năng thành hiện thực, biến thách thức thành cơ hội phát triển.

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, kết nối các nguồn lực trong và ngoài nhà nước, giữa nguồn lực Trung ương và nguồn lực tại chỗ, nhất là nguồn lực trong nhân dân; nắm bắt, chuyển hóa, tái tạo, tận dụng các loại nguồn lực mới.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung vào thảo luận về những kinh nghiệm được rút ra sau biến cố, khủng hoảng trong phòng, chống dịch, những điểm yếu mà ở trạng thái bình thường chưa lộ rõ, để từ đó điều chỉnh một cách có hệ thống...

Các đại biểu cho rằng để phục hồi hiệu quả kinh tế - xã hội thì những gói kích cầu cần tập trung giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục để người lao động sớm được nhận và ổn định cuộc sống trước mắt và lâu dài; cần có chính sách để phát triển nhà ở cho công nhân và đánh giá cao sự kịp thời của gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng cho Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế 2022-2023 vừa được Quốc hội thông qua tháng 1/2022. Để đạt được hiệu quả thì cần giải ngân nhanh và sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ này, đồng thời kết hợp phát huy hiệu quả nguồn lực trong dân và doanh nghiệp.

Các tham luận của hội thảo đi sâu phân tích việc khơi thông, giải phóng các nguồn lực, cụ thể như nguồn lực tài chính công, nguồn lực đất đai; nguồn nhân lực; thể chế phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách tài khóa, nguồn lực xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nguồn tài nguyên văn hóa, năng lực hấp thu công nghệ và tăng cường mối liên kết giữa các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế biển xanh, phục hồi ngành du lịch, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, phát huy nguồn lực, sức mạnh của khu vực ngoài nhà nước, cải tiễn chỉ số cải cách thủ tục hành chính...

Trong bài tham luận về phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, TS. Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trước bối cảnh diễn biến dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam, ngành du lịch đã chuẩn bị từ sớm, từ xa các giải pháp chuyển trạng thái dần thích ứng với bối cảnh bình thường mới, tiến đến mở cửa lại toàn diện hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả nhằm sớm khôi phục ngành du lịch bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép’’ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm phục hồi hoạt động, ngành du lịch đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ưu tiên đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch. Tập trung đẩy mạnh hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch nội địa. Trong đó ngành du lịch xác định một trong những quan điểm chủ đạo là gắn phục hồi, phát triển du lịch với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của Ngành, thúc đẩy phát triển du lịch nội địa, du lịch nội địa là nội lực, nền tảng căn bản để phát triển du lịch bền vững.

Đồng thời, ngành du lịch triển khai thí điểm từng bước mở cửa thị trường quốc tế. Với những kết quả đạt được, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự thống nhất của các Bộ, ngành, ngày 15/3/2022 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới.

Cùng với đó là các giải pháp tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch; Đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong du lịch; Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình phục hồi, cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực theo cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phục hồi du lịch, cơ cấu lại nguồn lực phát triển du lịch.

Định hướng thời gian tới, ngành du lịch sẽ tập trung triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi phát triển du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu đề ra tại Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung đầu tư ‘‘làm mới’’ ngành du lịch trên các yếu tố về sản phẩm, dịch vụ, cơ sở vật chất, nhân lực, quảng bá xúc tiến, chuyển đổi số. Tiếp tục đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách an sinh xã hội và các chính sách khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, người lao động trong ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19… Đồng thời, về dài hạn, ngành du lịch sẽ tiếp tục đề xuất ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở pháp lý, nguồn lực đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số để du lịch có thể phục hồi và phát triển bền vững, chuyên nghiệp hơn, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của hội thảo. Sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ lĩnh hội, tiếp thu và báo cáo các nội dung có liên quan về việc khai thác, phân bổ, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và tạo động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tiếng nói từ các địa phương, tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng có liên quan.

Hệ thống bài viết của hội thảo có chất lượng cao sẽ được biên tập xuất bản thành sách; chọn lọc đăng tải trên các cơ quan báo chí để lan tỏa tinh thần và những nội dung của hội thảo đến đông đảo độc giá, góp phần tạo nên những phong trào thi đua, hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT