Hoạt động của ngành

Ninh Bình: Kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật: 11/08/2021 08:23:49
Số lần đọc: 1046
Vừa qua, Sở Du lịch Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 554/KH-SDL về việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Hang Múa (Ảnh: Internet)

Theo đó, Sở Du Lịch xây dựng Kế hoạch nhằm mục tiêu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra tại kế hoạch số 106/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số ngành du lịch Ninh Bình, tạo bước đột phá phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đến năm 2030. Ninh Bình phấn đấu đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn cả nước.

Mục tiêu đến năm 2025 100% hoạt động quản lý nhà nước của ngành sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% dịch vụ công đủ điều kiện công bố mức độ 4, được thực hiện truy cập trên nhiều phương tiện, thiết bị khác nhau; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt ít nhất 50%.

Mục tiêu cơ bản đến 2030 tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt ít nhất 80%; 100% dữ liệu quản lý của cơ quan được số hoá, lưu trữ tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và đưa vào khai thác hiệu quả.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở Du lịch tập đề ra một số các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện tốt: chuyển đổi nhận thức về chính quyền điện tử và xây dựng chính quyền số ngành du lịch; phát triển nền tảng chính quyền điện tử, hạ tầng số ngành du lịch; phát triển dữ liệu du lịch thông minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi.

Sở Du lịch giao các phòng, đơn vị thuộc sở căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, gắn với cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, xác định ứng dụng CNTT là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính; trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, các phòng, đơn vị thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, báo cáo Giám đốc Sở để kịp thời chỉ đạo./.

Lê Mùi

Nguồn: ninhbinh.gov.vn

Cùng chuyên mục