Tin tức - Sự kiện

Sở Du lịch Khánh Hòa hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cập nhật: 24/08/2021 08:33:00
Số lần đọc: 782
(TITC) -Ngày 19/8, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Đây là hoạt động của Sở Du lịch nhằm thực hiện Công văn số 979/TCDL-LH ngày 22/7/2021 của Tổng cục Du lịch về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời căn cứ vào Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại điểm có thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp tại Khánh Hòa còn thời hạn sử dụng cho đến thời điểm nộp hồ sơ, không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu du lịch, điểm du lịch, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021.

Hướng dẫn viên có nhu cầu hỗ trợ có thể thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn) hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Du lịch.

Hồ sơ gồm có đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính (nếu nộp trực tiếp tại Sở Du lịch) để đối chiếu một trong trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hướng dẫn viên du lịch phải được lập thành văn bản, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động; Thẻ hội viên tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn viên du lịch còn thời gian sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ.

Đối với hướng dẫn viên không có hợp đồng lao động và thẻ hội viên đúng quy định (áp dụng đối với hướng dẫn viên có hộ khẩu tại Khánh Hòa),sẽ thực hiện theo chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thông tin chi tiết tại https://sdl.khanhhoa.gov.vn/tin-chi-tiet/id/909.

Thông tin về Quyết định phê duyệt danh sách được hỗ trợ sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Du lịch, chuyên mục Thông báo.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục