Hoạt động của ngành

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP. Thanh Hóa

Cập nhật: 29/06/2020 13:45:28
Số lần đọc: 769
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP. Thanh Hóa.

 


Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ của trung tâm là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật (trừ các lớp năng khiếu cho đối tượng là Thanh, thiếu nhi); Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở; Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ (trừ các đối tượng là Thanh, thiếu nhi) và thể dục - thể thao; Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống; Tổ chức quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (trừ Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng) theo quy định của pháp luật, phục vụ công tác phát triển du lịch; Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp...

Bên cạnh đó, trung tâm cũng tổ chức sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh, truyền hình bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc để phát trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;...

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Trung tâm, gồm: Phòng Hành chính; Phòng Nghiệp vụ; Đài Truyền thanh - Truyền hình;

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa tiếp nhận cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ tài liệu có liên quan từ các đơn vị hợp nhất cho Trung tâm. Xây dựng Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định từ các đơn vị hợp nhất cho Trung tâm; tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và trụ sở, báo cáo Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phê duyệt; Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc theo cơ chế tự chủ.

UBND tỉnh đề nghị UBND TP Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa và đưa Trung tâm đi vào hoạt động; tổ chức bàn giao, số lượng người làm việc, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định, tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có liên quan của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, thể dục, thể thao, Truyền thanh - Truyền hình, quản lý di tích cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, trực thuộc UBND TP Thanh Hóa, tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, phối hợp và hướng dẫn tổ chức triển khai Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP. Thanh Hóa và đưa Trung tâm đi vào hoạt động./.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục