Tin tức - Sự kiện

Thông tin phổ biến thực hiện hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình bình thường mới

Cập nhật: 25/09/2020 15:42:23
Số lần đọc: 1318
Thực hiện kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về khắc phục tác động của dịch Covid-19, đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế – xã hội thành phố; Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 03/9/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay; Công văn số 2909/VP-VHXH ngày 07/9/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về việc hướng dẫn, quy định, yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong các lĩnh vực;

Đồng thời hưởng ứng Ngày du lịch thế giới năm 2020 với chủ đề “Du lịch và Phát triển Nông thôn”, và chương trình kích cầu du lịch nội địa “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn” do Bộ VHTTDL phát động; Để triển khai kế hoạch khôi phục và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong tình hình bình thường mới, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ đề ra vừa phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động kinh tế, Sở Du lịch đã ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm:

Quyết định số 162/QĐ-SDL ngày 22/9/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID19 đối với doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố;

Quyết định số 163/QĐ-SDL ngày 22/9/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID19 đối với cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố;

Quyết định số 164/QĐ-SDL ngày 22/9/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID19 đối với khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố;

(1) Các nội dung chính hướng dẫn trong hoạt động phòng, chống dịch đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

– Hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm COVID19 đối với người lao động, người sử dụng lao động, người làm việc tại các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch và khách du lịch.

– Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID19 tại các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch.

– Hướng dẫn quy trình phục vụ khách đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch

(2) Yêu cầu đối với các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch

– Ký cam kết: Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ thực hiện ký cam kết về việc thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và gửi về Sở Du lịch khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh trở lại.

– Tập huấn cho nhân viên thực hiện theo quy trình thực hiện công tác phục vụ đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại Hướng dẫn đã ban hành.

– Tuyên truyền, phổ biến nội dung tại hướng dẫn nêu trên đến các đối tác kinh doanh du lịch và khách du lịch biết để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch trong quá trình kinh doanh và tham quan du lịch tại Đà Nẵng.

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguồn: TTXTDL Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT