Hoạt động của ngành

Công bố Logo và chủ đề chính thức Năm Du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011

Cập nhật: 27/10/2010 13:30:37
Số lần đọc: 4471
Tổng cục Du lịch vừa có Công văn số 1114 thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011 về việc thống nhất chọn logo, tên gọi, chủ đề chính thức của Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011; đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyên môn sử dụng logo, tên, chủ đề bằng tiếng Việt và tiếng Anh để làm công tác tuyên truyền, quảng bá.

 

(Logo Năm Du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011 bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Theo đó, thống nhất tên gọi: Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011 (tiếng Anh: Visit Vietnam Year - Phu Yen 2011). Chủ đề: “Du lịch biển đảo” (tiếng Anh: “Exotic Beaches & Islands”).

Nguồn: www.vtr.org.vn

Cùng chuyên mục