Hoạt động của ngành

Thanh Hóa: Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 8 tháng đầu năm 2008

Cập nhật: 29/08/2008 10:08:59
Số lần đọc: 2319
Tháng 8/2008 Du lịch Thanh Hoá đã ­tổ chức đón đ­ược khoảng 150.000 l­ượt khách, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2007; phục vụ đ­ược 275.800 ngày khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2007; doanh thu ­ước đạt gần 60 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2007.

8 tháng đầu năm 2008 Du lịch Thanh Hoá đã tổ chức đón đ­ược 1.758.500 l­ượt khách, đạt 87,9% kế hoạch, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2007. Phục vụ đ­ược 3.298.620 ngày khách, đạt 86,8% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ 2007. Doanh thu ư­ớc đạt 612 tỷ đồng, đạt 94,1% kế hoạch, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2007.

Nguồn: Thanh Hóa

Cùng chuyên mục