Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Cập nhật: 05/09/2018 11:08:06
Số lần đọc: 749
(TITC) – Tiếp tục công tác tập huấn thống kê du lịch, ngày 5/9 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch đã khai mạc Hội nghị Tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch tại địa phương cho các Sở VHTTDL, Sở Du lịch khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ngành Du lịch đang nhận được sự chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Ngành Du lịch được xác định phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết Số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu năm 2020, ngành Du lịch đóng góp 10% GDP.


Toàn cảnh hội nghị

Trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ: Bổ sung, hoàn thiện công tác thống kê du lịch để xác định rõ vị trí của ngành du lịch trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân và của các địa phương có các tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.  


Bà Phan Thị Thái Hà, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin du lịch phát biểu tại Hội nghị

Bộ VHTTDL đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL, các Thông tư quy định các chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch ở Trung ương và địa phương, áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép.

Tại các địa phương, công tác thống kê du lịch cũng có được quan tâm hơn, một số địa phương đã tiến hành điều tra thông tin thống kê nhằm hoàn chỉnh các chỉ tiêu, một số nơi nghiên cứu tính đóng góp của du lịch trong kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, công tác thống kê hiện nay tại các địa phương chưa đạt được các kết quả như mong muốn. Đội ngũ chuyên trách công tác thống kê rất mỏng, thường phải kiêm nhiệm, nhiều khi có sự thay đổi; các nguồn lực đầu tư cho điều tra thông tin thống kê rất hạn hẹp. Công tác thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê ở nhiều địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc nhất định, việc thực hiện báo cáo thống kê còn chậm và chưa đầy đủ. Điều này làm ảnh hưởng đến công tác thống kê du lịch ở cấp độ quốc gia. 


Ông Trần Trí Dũng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch giới thiệu về hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê du lịch, triển khai áp dụng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam, Tổng cục Du lịch tiếp tục tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác thống kê du lịch.

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Tổng cục Du lịch, Trung tâm Thông tin Du lịch đã giới thiệu về hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch và tính đóng góp của du lịch trong ngành kinh tế theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới; phương pháp xây dựng phương án và tổ chức điều tra thông tin khách du lịch, thực hành phần mềm Nhận – Gửi báo cáo thống kê.


Ông Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh thảo luận tại Hội Nghị

Ngày 6/9, lớp tập huấn sẽ tiếp tục dành cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Khánh Luân

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục