Tin tức - Sự kiện

Dự án Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Cập nhật: 12/12/2019 14:06:50
Số lần đọc: 993
Sáng ngày 11/12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo TCDL, Vụ Văn hóa Dân tộc, để nghe báo cáo về việc xây dựng Dự án Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Phó Tổng cục trưởng TCDL Ngô Hoài Chung tham gia buổi làm việc.


Toàn cảnh buổi làm việc

Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 vừa được Quốc hội chính thức thông qua ngày 18/11/2019, trong đó xác định tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, theo Đề án đã được phê duyệt, có rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và phần việc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể như những mục tiêu về bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch để từ đó có thể khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội... Đây cũng là những nhiệm vụ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, cả nước nói chung.

Với lộ trình thực hiện theo các giai đoạn từ 2021-2025 và từ 2025-2030, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy yêu cầu các đơn vị cần chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị trong Bộ cũng như việc phối hợp với các ban, ngành, địa phương để cùng thực hiện Dự án Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch hiệu quả.

Theo Phó Tổng cục trưởng TCDL Ngô Hoài Chung, hiện nay, ngành Du lịch cũng đang triển khai nội dung liên quan đến du lịch gắn với nông thôn mới, du lịch văn hóa gắn với cộng đồng các dân tộc, phát triển du lịch vùng biên giới… Đây là một vấn đề trúng và đúng với xu hướng hiện nay, có thể mang lại nhiều trải nghiệm văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, độc đáo, hấp dẫn du khách. Với chủ trương được lãnh đạo Bộ VHTTDL đưa ra, TCDL sẽ sớm triển khai tới các đơn vị để cùng phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Du Lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT