Hoạt động của ngành

Phú Yên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật: 05/01/2024 15:06:19
Số lần đọc: 751
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh). Theo đó, Phú Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 8,5 - 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 150 - 156 triệu đồng.

Trong đó, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 7.000.000 lượt khách, trong đó có 600.000 lượt khách quốc tế, đóng góp GRDP của ngành du lịch trong tổng GRDP của tỉnh đạt khoảng 15%. Quy hoạch cũng xác định tỉnh Phú Yên phát triển dựa trên 3 trụ cột và các giải pháp đột phá. Cụ thể, trụ cột tăng trưởng gồm: Công nghiệp - xây dựng đô thị; dịch vụ - du lịch; nông - lâm - thủy sản.

Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa (Phú Yên) hút khách du lịch

Theo Quy hoạch được phê duyệt, phát triển du lịch tỉnh Phú Yên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực phát triển kinh tế - xã hội, có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa; lấy du lịch nghỉ dưỡng biển đảo làm chủ đạo, phát triển theo hướng cao cấp, chuyên biệt, cùng với du lịch MICE, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với khám chữa bệnh; kết hợp thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, khu đô thị. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, di sản văn hóa và các danh tham thắng cảnh...

Thành lập Công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO để xây dựng thương hiệu địa phương trong chiến lược quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch quốc tế, hướng đến việc khai thác và phát huy đồng bộ, toàn diện giá trị các di sản địa chất, di sản văn hóa xã hội lịch sử, đa dạng sinh học một cách bền vững, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phan Hiếu

Nguồn: Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Ngày 05/01/2024

Cùng chuyên mục