Hoạt động của ngành

TP Cần Thơ có 36 di tích đã được xếp hạng

Cập nhật: 02/02/2021 14:19:27
Số lần đọc: 582
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025.

Du khách tham quan, tìm hiểu tại di tích quốc gia Đình Bình Thủy (quận Bình Thủy). 
 
Theo đó Cần Thơ hiện có 325 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 36 di tích đã được xếp hạng với 14 di tích cấp quốc gia và 22 di tích cấp thành phố. Còn lại là 13 di tích thuộc danh mục kiểm kê đủ tiêu chí xếp hạng nhưng chưa được xếp hạng và 276 di tích đã kiểm kê nhưng chưa đủ tiêu chí xếp hạng. Danh mục kiểm kê cho thấy, Cần Thơ đa dạng các loại hình di tích như lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, danh lam thắng cảnh... Ðặc biệt, di tích cấp thành phố Ðịa điểm khảo cổ học Nhơn Thành (huyện Phong Ðiền) đang được thực hiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
 
UBND TP Cần Thơ giao UBND quận, huyện trực tiếp quản lý các công trình trên địa bàn được đưa vào danh mục này theo đúng quy định của pháp luật; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, lập hồ sơ khoa học các công trình để trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích theo quy định. Ít nhất 5 năm/lần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND quận, huyện, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tham mưu UBND thành phố quyết định đưa ra khỏi danh mục kiểm kê các công trình không đủ tiêu chí xếp hạng di tích theo quy định.
 
Tin, ảnh: DUY KHÔI
Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục