Hoạt động của ngành

Bắc Giang: Hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh đáp ứng nhu cầu du khách

Cập nhật: 06/12/2019 10:32:11
Số lần đọc: 1035
Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra khi xây dựng, phát triển Cổng TTĐT du lịch thông minh tỉnh Bắc Giang.


Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Cụ thể, Sở VHTTDL Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-SVHTTDL về việc xây dựng, phát triển Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Cổng thông tin du lịch, hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh đáp ứng nhu cầu khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đồng thời giúp cơ quan Nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Bắc Giang.

Về tiến độ thực hiện, năm 2019, tổ chức triển khai xây dựng đề cương, dự toán chi tiết Dự án “Xây dựng và phát triển cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Giang” giai đoạn 2020-2025, đồng thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ định đơn vị tư vấn Dự án xây dựng, phát triển Cổng du lịch thông minh tỉnh Bắc Giang. Năm 2020, phối hợp triển khai xây dựng phần mềm cổng thông tin du lịch; Thu thập thông tin các dịch vụ du lịch, các tiện ích phục vụ khách du lịch; Xây dựng quy chế quản lý, vận hành phần mềm và nghiệm thu giai đoạn 1. Năm 2021 hoàn thành các hạng mục mở rộng, nâng cao và kết nối hệ sinh thái du lịch thông minh, chính thức nghiệm thu hoàn thành đưa vào vận hành, quản lý, khai thác Cổng Du lịch thông minh tỉnh Bắc Giang. Giai đoạn 2022-2025 duy trì, phát triển và hình thành hệ sinh thái các ứng dụng du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục