Non nước Việt Nam

Bình Thuận: Quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Cập nhật: 13/04/2022 11:44:37
Số lần đọc: 889
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1035 về tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Du khách đến tham quan tại di tích tháp Po Sah Inư (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm các mục tiêu, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa theo Quyết định số 1230 ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tăng cường phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích trong danh mục kiểm kê chưa được xếp hạng. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và Ban Quản lý các di tích. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích...

T.Linh

 

Nguồn: Báo Bình Thuận - baobinhthuan.com.vn - Ngày đăng 13/4/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT