Hoạt động của ngành

Đồng Nai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020

Cập nhật: 10/04/2020 08:11:07
Số lần đọc: 806
Đồng Nai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, Sở VHTTDL Đồng Nai xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân năm 2020, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Đồng Nai phát hành 2 ngàn tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 là tin văn hóa đáng chú ý hôm nay.

Đồng Nai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020

Đồng Nai là tỉnh phát triển công nghiệp, nằm trong khu vực trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam, dân số trên 03 triệu người, toàn tỉnh có 31 dân tộc anh em chung sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 7,12% dân số, đồng bào có đạo chiếm trên 60% dân số toàn tỉnh. Việc xây dựng và phát triển văn hóa phục vụ con người luôn được tỉnh xem là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020, định hướng đến năm 2030", đến nay hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Đồng Nai đã cơ bản xây dựng hoàn thành 100% và có những bước phát triển đáng ghi nhận. Hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, chỉ đạo về việc tổ chức các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần xây dựng nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, rèn luyện thể chất của nhân dân trên địa bàn.

Trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh luôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đáp ứng về cơ bản nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất của các tầng lớp nhân dân; đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả thực hiện mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 01 Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh; 01 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; 01 Nhà Thiếu nhi tỉnh (Đạt 100% so với mục tiêu quy hoạch), 846/963 ấp khu phố có Nhà Văn hóa – Khu Thể thao (đạt 87,85% so với mục tiêu quy hoạch là 70%); 143/170 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa – Thể thao (đạt 84,12% so với mục tiêu quy hoạch là 8011/11 huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (đạt 100% so với mục tiêu quy hoạch là 90%); 4/11 huyện, thành phố có Nhà Thiếu nhi (đạt 36% so với mục tiêu quy hoạch là 30%).

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh đã phát huy được hiệu quả trong khai thác, sử dụng và tổ chức các hoạt động; đồng thời thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là công cụ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là nơi hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, các thiết chế văn hóa, thể thao trở thành địa điểm công cộng thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao và các sinh hoạt xã hội khác, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từng bước đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động, khai thác có hiệu quả cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh

Sở VHTTDL Đồng Nai xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân năm 2020.

Sở VHTTDL Đồng Nai vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân năm 2020.

Các thông điệp tuyên truyền gồm: sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; có tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Hình thức tuyên truyền trên báo và Đài PT-TH Đồng Nai, treo băng rôn, cờ phướn, tờ rơi... Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 và các hoạt động giao lưu, sinh hoạt tại công ty, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; khích lệ cán bộ Công đoàn cơ sở động viên, quan tâm đoàn viên Công đoàn và người lao động, tăng cường mối quan hệ giữa công nhân với doanh nghiệp.

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Đồng Nai phát hành 2 ngàn tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Đồng Nai cho biết, trung tâm vừa in và phát hành 2 ngàn tranh cổ động (tấm nhỏ) phòng, chống dịch Covid-19 về trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao các huyện, thành phố để tuyên truyền đến các ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc phát hành tranh cổ động dán trên các bảng tin ở cơ sở, 1 xe loa của đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh thường xuyên chạy tuyên truyền trên các tuyến đường chính của TP.Biên Hòa. Ngoài ra, 8 chiếc xe của 5 đội chiếu phim lưu động do không tổ chức chiếu phim về cơ sở đã được trung tâm điều động chạy xe loa, tuyên truyền đến 11 huyện, thành phố, đặc biệt thường xuyên chạy ở tuyến đường có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khu công nghiệp có đông công nhân lao động.

Trước đó, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã tổ chức cấp tốc cuộc thi sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19, nhận được 103 tranh tham gia của 23 họa sĩ trên toàn quốc. Ban tổ chức chọn 14 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Sau cuộc thi, Bộ cung cấp các tác phẩm về cho các tỉnh, thành trong cả nước nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết cách chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Thủy Bích (t/h)

 

 

 

Nguồn: toquoc.vn

Cùng chuyên mục