Hoạt động của ngành

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp”

Cập nhật: 08/04/2020 14:15:20
Số lần đọc: 715
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch- đẹp” đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã tập trung triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành và Nhân dân trong thực hiện chủ trương của tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch- đẹp”. Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã tích cực hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực như: tham gia các hoạt động nhân Ngày môi trường thế giới do tỉnh tổ chức; trồng và chăm sóc cây xanh, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường tại công sở và nơi làm việc... góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương xanh, sạch, đẹp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần xây dựng Ninh Thuận ngày càng “xanh-sạch- đẹp”. Ảnh: Văn Nỷ

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch- đẹp” trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã triển khai đến các phòng và đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: thực hiện băng rôn khẩu hiệu, pa nô, tuyên truyền xe loa, xây dựng tiểu phẩm, kịch bản sân khấu; lồng ghép tuyên truyền vào các buổi chiếu phim lưu động… với chủ đề chung tay xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh – sạch – đẹp”. Tích cực tham gia các cuộc mit tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong trụ sở làm việc và khu dân cư; hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường do địa phương phát động... Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng các mô hình: “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã văn hoá nông thôn mới”, “Khu dân cư văn hoá”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Tuyến đường xanh-sạch-đẹp”… Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 509/KH-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Năm môi trường Du lịch sạch” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

Trong lĩnh vực du lịch, tập trung tuyên truyền và vận động các cơ sở kinh doanh du lịch hưởng ứng các chương trình, các hoạt động về cải thiện môi trường du lịch do các Bộ, ngành và địa phương phát động; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, xả nước thải đúng quy định; tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân viên, người dân và du khách về xây dựng điểm đến thân thiện với môi trường, có hành vi ứng xử văn minh lịch sự; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thực hiện "Chống rác thải nhựa" và "Nói không với túi nilông sử dụng một lần".

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận cũng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện quảng cáo, rao vặt, các hoạt động văn hóa nơi công cộng, thường xuyên kiểm tra để khắc phục hư hỏng, bổ sung các bảng chỉ dẫn điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh… nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp sai phạm, tạo môi trường mỹ quan sạch, đẹp, văn minh. 

Nguyễn Tiến Thành

 

Nguồn: baoninhthuan.com.vn

Cùng chuyên mục