Hoạt động của ngành

Tập huấn về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Tràng An

Cập nhật: 07/10/2020 08:22:04
Số lần đọc: 618
Vừa qua, tại Khách sạn Bái Đính, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch) tổ chức tập huấn về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Tràng An gắn với bảo vệ môi trường cảnh quan, phát triển du lịch bền vững cho lực lượng lao động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, địa bàn xã Gia Sinh.


Quang cảnh lớp tập huấn.

Dự tập huấn, có đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên, Môi trường); Phòng Quản lý Du lịch; các phòng trực thuộc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch); đại diện Phòng Văn hóa thông tin huyện, UBND xã Gia Sinh và trên 200 lao động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

Dự tập huấn, các đại biểu được nghe đánh giá công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản trên địa bàn, giới thiệu chung về Di sản Tràng An. Hơn 6 năm công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản đã thu được các kết quả tích cực. Các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới Tràng An được tôn trọng và gìn giữ: cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái, các di tích lịch sử, văn hóa được bảo vệ tốt. Di sản đã và đang mang lại lợi ích và ngày càng trở nên gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân địa phương. 

Nhằm nâng cao công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với bảo vệ môi trường cảnh quan, phát triển du lịch bền vững, đợt tập huấn đã phổ biến một số quy định quản lý di sản, các quy định về bảo vệ môi trường; hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; hướng dẫn thực hiện nếp sống văn hóa văn minh du lịch tại các khu điểm du lịch…

Dự tập huấn các Hướng dẫn viên, lái xe điện, bảo vệ, vệ sinh môi trường và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính còn được được cấp phát tài liệu,  nghe quán triệt các văn bản pháp lý quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, như: Bộ quy tắc ứng xử  Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyện quy hoạch chung xây dựng Quần thể Danh thắng Tràng An, Nghị định 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định bảo vệ quản lý di sản ở Việt Nam; 

Quyết định 08/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Cùng chuyên mục