Non nước Việt Nam

An Định Cung: Một công trình nghệ thuật độc đáo của Huế

An Định Cung: Một công trình nghệ thuật độc đáo của Huế  (25/01/2008)

Vua Khải Ðịnh (1916-1925) đã cho xây cung điện này từ một vương phủ nhỏ vốn là tiềm để của ông ta. Công trình chưa xong thì nhà vua băng hà. Hoàng tộc dùng An Ðịnh Cung làm nơi tiếp…
TIN NỔI BẬT