Hoạt động của ngành

An Giang dành hơn 60 tỉ đồng phát triển làng nghề

Cập nhật: 17/06/2008 11:06:51
Số lần đọc: 1806
Trong giai đoạn 2008 - 2010, tỉnh An Giang đầu tư 60,35 tỉ đồng để phát triển 43 làng nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho trên 100.000 lao động.Trong số làng nghề trên có 22 dự án bảo tồn và phát triển làng nghề, 11 dự án phát triển làng nghề gắn với du lịch và 9 dự án phát triển làng nghề mới.

Toàn tỉnh hiện có 29 làng nghề tiểu thủ công nghiệp được công nhận với trên 11.600 hộ tham gia, thu hút gần 31.000 lao động với thu nhập bình quân 700.000đồng - 1triệu đồng mỗi tháng/người.


Các làng nghề với các nghề truyền thống như đan lát, dệt vải, thổ cẩm, chài lưới, sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Đặc biệt, An Giang từ lâu nổi tiếng với hàng thổ cẩm của đồng bào Chăm, với lụa Mỹ A và vải mạc-nưa xuất xứ từ huyện cù lao Tân Châu.

 

Các làng nghề truyền thống hàng năm đạt giá trị sản lượng lên đến 590 tỉ đồng (tương đương 369 triệu USD.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục