Hoạt động của ngành

Tập huấn nghiệp vụ quản lý ngành cho các cán bộ các tỉnh phía Nam

Cập nhật: 12/11/2010 14:11:22
Số lần đọc: 3690
Trong hai ngày 10 và 11/11/2010, tại tỉnh Tiền Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý ngành cho 300 cán bộ thuộc 22 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã nghe giới thiệu lý luận chung về quản lý nhà nước ngành văn hóa, thể thao và du lịch; nội dung và phương pháp quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Bên cạnh đó, còn được nghe báo cáo chuyên đề về quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, thể dục thể thao. Trong đó, nội dung quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch là chủ đề xuyên suốt có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết TW 5 về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được tập trung vào một số việc cụ thể, thiết thực đối với công tác quản lý nhà nước ở từng địa phương: xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh; xây dựng, ban hành chiến lược, qui hoạch, kế hoạch dài hạn hoặc hàng năm; ban hành chính sách; thanh tra kiểm tra; phương pháp quản lý và một số vấn đề liên quan.

Đối với lĩnh vực du lịch, qua lớp tập huấn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm rõ những vấn đề thiết thực liên quan đến hoạt động du lịch, gắn du lịch với bảo vệ di tích và môi sinh, môi trường...

Ngoài ra, tại lớp tập huấn, các học viên còn được nghe báo cáo khái quát về chiến lược phát triển thể dục thể thao trong thời kỳ mới bao gồm thể dục- thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao, về vai trò quản lý nhà nước trong tổ chức các giải thể thao đồng thời với việc xử lý các hành vi tiêu cực cũng như tình trạng bạo lực trong thể thao…

 

Đây là dịp để các đại biểu trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành  trong thời gian tới. Thông qua lớp tập huấn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã giúp các tỉnh, thành phố phía Nam đưa công tác quản lý chuyên ngành vào nề nếp, nâng cao được trình độ và năng lực quản lý nhằm đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch phát triển bền vững, đúng định hướng, có tác dụng xã hội tích cực.


Nhân dịp này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện để các đại biểu đi tham quan Khu Du lịch cù lao Thới Sơn và các di tích văn hóa - lịch sử của Tiền Giang./.

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục