Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch tổ chức khảo sát chuyên đề về du lịch MICE

Cập nhật: 20/12/2010 10:00:22
Số lần đọc: 4845
Theo kế hoạch, từ  ngày 18 – 22/12/2010, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức chương trình khảo sát, nâng cấp các tour chuyên đề về du lịch MICE  tại TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và TP. Hồ Chí Minh. Mục đích chuyến khảo sát nhằm đánh giá thực trạng, cơ sở vật chất và các dịch vụ bổ sung, từ đó xây dựng báo cáo, đưa ra đề xuất làm cơ sở để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo phát triển loại hình du lịch MICE tại Việt Nam.

Trong chuyến khảo sát lần này, Đoàn sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng và một số doanh nghiệp du lịch hàng đầu có khả năng kinh doanh du lịch MICE trên địa bàn thành phố thảo luận về khó khăn, thách thức, biện pháp và các khuyến nghị về cơ chế, chính sách, xây dựng sản phẩm, marketing, đồng thời đoàn cũng sẽ đi thực địa các điểm du lịch và các cơ sở dịch vụ liên quan để từ đó đưa ra hướng phát triển du lịch MICE tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục