Hoạt động của ngành

Lạng Sơn: Nhiều hoạt động bảo tồn di sản văn hoá

Cập nhật: 24/12/2008 09:12:12
Số lần đọc: 1906
Năm 2008, Bảo tàng tổng hợp tỉnh đã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia và quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hoá; hướng dẫn tu bổ, tôn tạo các di tích: đền Suối Ngang (Hữu Lũng), cây Ngô đồng (tại động Tam Thanh-TP. Lạng Sơn), đền Vĩnh Trại (TP. Lạng Sơn), tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện hồ sơ 35 di tích đề nghị xếp hạng các cấp đợt II.

Đồng thời, đơn vị đã tham tham gia, phối hợp thẩm định 24 dự án khai thác khoáng sản; thẩm định 11 dự án chuyên ngành, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho 32 trường hợp về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh, phối hợp cưỡng chế và tháo dỡ 6 công trình xây dựng vi phạm Luật Di sản văn hoá; phối hợp với Viện khảo cổ học tổ chức thám sát phục vụ việc xây dựng Nhà công quán và khuôn viên văn hoá Kỳ Cùng, kiểm tra các di sản khảo cổ và hang động tại 4 huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan và Cao Lộc.

           
Những hoạt động này đã góp phần tăng cường quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn Lạng Sơn, đáp ứng như cầu học tập, nghiên cứu và tham quan của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2008, các di sản văn hoá đã phục vụ 170.000 lượt khách tham quan du lịch, đem lại nguồn thu 900 triệu đồng.

Nguồn: Lạng Sơn

Cùng chuyên mục