Hoạt động của ngành

Đồng Tháp: Xếp hạng 4 di tích lịch sử - văn hoá

Cập nhật: 10/12/2009 14:42:38
Số lần đọc: 2362
Ngày 09/12/2009, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá đối với địa điểm đồng khởi nghĩa chiến thắng giải phóng xã Thanh Mỹ (xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười); đình Long Thuận (xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự); đình Mỹ Ngãi (xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh) và nhà ông Nguyễn Thành Giung (phường 4, thị xã Sa Đéc).

UBND tỉnh Đồng Tháp nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ.

UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường có di tích lịch sử - văn hoá căn cứ vào phân cấp quản lý di tích do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tổ chức quản lý, sử dụng di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hoá.

 

 

Nguồn: Website Đồng Tháp

Cùng chuyên mục