Tin tức - Sự kiện

Festival Huế 2008: Có tám làng tham gia vào Lễ tế Nam Giao

Cập nhật: 26/05/2008 13:05:09
Số lần đọc: 1871
Lễ tế Nam Giao trong Festival Huế 2008 là một Lễ hội cung đình có ý nghĩa sâu sắc, mà trên hết là tinh thần hòa ái với thiên nhiên mang ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.

Đặc biệt, khác với nghi Lễ tế Nam Giao trong Festival Huế 2006, Lễ tế Nam Giao trong Festival Huế 2008 sẽ có thêm tám làng truyền thống cùng tham gia trong các nghi lễ tế, đó là các làng: An Truyền, Kim Long, Vạn Xuân, An Cựu, Nguyệt Biểu, Xuân Hòa, Dương Nổ và Lại Thế.

 

Được biết, mỗi làng sẽ có 20 người tham gia, theo đó, Ban tổ chức sẽ bố trí các làng đứng làm Chủ tế ở Phượng Đàn (đàn vuông) theo các hướng: Tây – Bắc; Đông – Bắc; Tây – Nam; Đông – Nam.

Nguồn: thuathienhue.gov.vn

Cùng chuyên mục