Hoạt động của ngành

Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn

Cập nhật: 02/04/2021 14:48:01
Số lần đọc: 759
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: BGP/Diệu Hoa

Cụ thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá tình hình, kết quả công tác quản lý di tích ở địa phương, nhất là việc quản lý các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; chỉ rõ các ưu điểm và các hạn chế, tồn tại, phân tích khoa học, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các vi phạm (nếu có) và xem xét, xử lý theo quy định; đề ra các biện pháp tích cực, có hiệu quả để khắc phục, tạo những chuyển biến mới tích cực trong công tác này để công tác quản lý di tích ngày càng có hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Di sản văn hóa, các văn bản của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương về công tác quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trong đó cần tập trung tuyên truyền sâu rộng: Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLTBVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình tín ngưỡng tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích; xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm di tích,…

Tăng cường công tác quản lý di tích, các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; cử đầy đủ thành phần của địa phương tham gia các lớp tập huấn của cấp trên tổ chức; phối hợp tổ chức hoặc chủ động tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý di tích nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý di tích, quản lý các dự án, các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, cấp xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích của địa phương.

Tích cực, chủ động thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Rà soát, xem xét thành lập mới đối với các di tích chưa có Ban Quản lý di tích; củng cố, kiện toàn các Ban Quản lý di tích đã có; nâng cao vai trò, trách nhiệm và phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý di tích từ huyện đến cơ sở.

 

Diệu Hoa

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang

Cùng chuyên mục