Hoạt động của ngành

Hà Tĩnh: Công nhận 03 điểm du lịch cấp tỉnh

Cập nhật: 24/08/2020 10:48:23
Số lần đọc: 576
Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch cấp tỉnh.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Minh Gia


Theo đó, có 03 điểm du lịch cấp tỉnh được công nhận trong đợt này đó là:
 
-Điểm du lịch Edufarm Tượng Sơn. Địa chỉ tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;
-Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Minh Gia. Địa chỉ tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
-Điểm du lịch Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Địa chỉ tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND các huyện: Thạch Hà, Nghi Xuân, Can Lộc và Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện: Thạch Hà, Nghi Xuân, Can Lộc và Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Phát triển Khoa học công nghệ cao MQA; Công ty TNHH Phú Minh Gia; Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tác giả bài viết: Lê Hoa
Nguồn: TTQB-XTVH-DL Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục